Voor wie?

Het materiaal op deze website is bedoeld voor de abonnees van onze methodes Trefwoord, Kind op Maandag en Hemel en Aarde. In Trefwoord en Kind op Maandag komen veel Bijbelverhalen voorbij. Bij Trefwoord in een driejarencyclus en bij Kind op Maandag in een vierjarencyclus. Ook Hemel en Aarde-abonnees hebben via het digibord toegang tot een selectie Bijbelverhalen uit het archief van de methode.

Bij een aantal van de basisverhalen uit de methodes zijn beeldverhalen gemaakt. Met mooie illustraties om te laten zien op het digibord. Met de mogelijkheid een verteller het verhaal te laten doen óf het verhaal zelf te vertellen met behulp van de handleiding. Komt er in de methode een verhaal aan de orde waarbij we ook een beeldverhaal aanbieden op Bijbelverhalen op school, dan verwijzen we hiernaar in het materiaal.

Deze nieuwe lijn is in de eerste plaats bedoeld als extra fundament en te gebruiken aanvullend op uw methode. De keuze voor de verhalen is mede tot stand gekomen dankzij abonnees die hebben meegedacht tijdens de pilotfase begin 2022, waarvoor hartelijk dank!