De verhalen

In de methodes Trefwoord en Kind op Maandag komen veel Bijbelverhalen voorbij. Bij Trefwoord in een driejarencyclus en bij Kind op Maandag in een vierjarencyclus. Bij een aantal van die verhalen zijn nu beeldverhalen gemaakt. Zo is er een mooie verzameling basisverhalen bij elkaar gebracht.
Uiteraard hebben we bij de keuze gekeken of er verhalen zijn die aansluiten bij Trefwoord en Kind op Maandag in die periode. Onze keuze is mede tot stand gekomen dankzij abonnees die hebben meegedacht tijdens de pilotfase begin 2022, waarvoor hartelijk dank!

Liedje ‘Moet je horen, moet je zien’

Als inleiding op de verhalen kan steeds het liedje ‘Moet je horen, moet je zien’ gezongen worden. Bij veel verhalen is daarnaast ook een bijpassend liedje beschikbaar.